Vetenskapliga tidskrifter är otroligt viktiga för den vetenskapliga forskningen och för samhället i stort. En del tidskrifter är mer välkända och har mycket hög status i forskarvärlden. En studie som blir publicerad i en av dessa journaler anses vara av mycket bra kvalitet eftersom det är höga krav på studierna som tas in. Här kan du läsa mer om några av de tidskrifter som anses vara bland de största i världen.

JAMA

The Journal of the American Medical Association är en tidskrift som har funnits sedan slutet av 1800-talet och den ges ut av det amerikanska läkaresällskapet. Tidskriften publicerar referentgranskade studier och litteraturöversikter samt ledare och den ges ut med 48 nummer per år. I det senaste numret kan man exempelvis läsa en studie om effekten av biomekaniska skor på smärta hos personer med knäartros, samt en annan studie som handlar om hur lungrehabilitering efter sjukhusvistelse hos KOL-patienter påverkar överlevnaden på ett års sikt.

Annals of internal medicine

En av de största tidskrifterna inom internmedicin är Annals of internal medicine. Den är något yngre än JAMA och har funnits sedan 1920-talet. De publicerar studier, litteraturöversikter och kliniska riktlinjer inom området internmedicin och den ges ut två gånger per månad. I det senaste numret kan man till exempel läsa en studie om huruvida klorokin eller hydroxiklorokin ska användas var för sig eller tillsammans med azitromycin vid behandling samt förebyggande av covid-19.

BMJ

Den här tidskriften hette ursprungligen British medical journal och den är 180 år gammal. Den täcker flera olika medicinska fält och tidskriften är idag framför allt en webbaserad sådan. Den tryckta tidskriften kommer ut i tre olika upplagor, en för allmänläkare, en för sjukhusläkare och en tredje för forskare, studenter och universitet. På webbsidan finns det också mängder av olika BMJ-tidskrifter med olika inriktning såsom global hälsa, neurologi, barnsjukdomar, diabetesforskning, sportmedicin och omvårdnad. De publicerar både forskningsartiklar, ledare och kommentarer. En av de senaste publicerade studierna handlar om huruvida kompressionsstrumpor kan göra läkemedel mot proppar mer effektiva hos nyopererade. Tidskriften kommenterar även i det senaste numret vad som händer runt om i världen under coronaepidemin.

Nature

Det här är tidskriften där många stora genombrott inom forskningen har publicerats och den anses vara en av de mest betydelsefulla tidskrifterna i världen. Den började ges ut på 1860-talet och idag har den flera utgåvor varje månad. Förutom webbsidan finns det en tryckt utgåva och även en podcast där man kan lyssna på historier om den senaste och mest spännande forskningen. Tidskriften täcker flera forskningsfält och den riktar sig främst till forskare men har också innehåll som en välutbildad allmänhet kan förstå. I det senaste numret kan man bland annat läsa en studie om högfrekventa pulsar hos unga stjärnor och även om hjälpmedel för programmerare med synnedsättning.

Science

Tidskriften Science startades med stöd av Thomas Edison och Alexander Graham Bell i slutet av 1800-talet. Idag ges tidskriften ut av American association for the advancement of science, även förkortat AAAS. I denna tidskrift kan man läsa aktuell och viktig forskning från många olika områden, och det finns också nyheter och debatt att ta del av. I det senaste numret kan man exempelvis läsa nyheter om de äldsta benbitarna från Homo sapiens i Europa och även en studie om malariaparasitens inre klocka. I det senaste numret kommenterar tidskriften även om hur det blir allt vanligare med antivaccinationssidor på Facebook.