Majoriteten av alla medicinska tidskrifter är skrivna på engelska, men det finns också ett par skandinaviska och svenska tidskrifter. En del publicerar studier från vissa specifika fält, och en del riktar sig till yrkesverksamma inom sjukvården. Det finns också flera populärvetenskapliga tidskrifter för alla som är intresserade av medicin. Här presenterar vi några av de svenska vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifterna.

Acta orthopaedica

Ortopeder i Skandinavien startade denna tidskrift, som ägs av Nordisk ortopedisk förening. De publicerar forskning från hela världen och artiklarna granskas av experter innan de tas med i tidskriften. Några av de senaste artiklarna som publicerats handlar exempelvis om rehabilitering efter ledoperationer samt om återvinning av ortopediska implantat.

Acta pædiatrica

Det här är en skandinavisk tidning inom barnmedicin och den ges ut av Karolinska Institutet. Artiklarna granskas enligt så kallad peer review och kommer från hela världen. Tidskriften ges ut med ett nummer i månaden. I det senaste numret kan man läsa om coronavirusets psykiska och fysiska påverkan på barn samt om skillnaden mellan Finlands och Sveriges vård av astma hos barn.

Acta Radiologica

Forskare och yrkesverksamma som jobbar med röntgen är förmodligen intresserade av denna tidskrift, som är inriktad mot radiologi. Den ges ut av Nordisk förening för medicinsk radiologi och idag är många artiklar som de publicerar internationella sådana. På webben hittas artiklarna via SAGE som är en utgivare av litteratur och tidskrifter inom många olika områden. Några spännande artiklar som nyligen publicerats i Acta Radiologica handlar om skiktröntgens inverkan på oxidativ stress samt huruvida en särskild kontrastvätska kan vara giftig för nervcellerna.

Läkartidningen

Personer som är medlemmar i Sveriges läkarförbund får denna tidning varje vecka. I tidningen kan man framför allt läsa nyheter från olika medicinska fält. Tidningen startade 1965 och de flesta artiklar i tidningen granskas av referenter. I det senaste numret kan man läsa om ortopeder som gör hembesök och även om nya rön vad gäller forskning om prostatacancer.

Dagens medicin

Den här tidningen riktar sig till dem som jobbar inom vården, både läkare, sjuksköterskor, administrativ personal och beslutsfattare. Den ges ut av Bonnier business media och tidningen bevakar sjukvårdsbranschen med artiklar om ny forskning, politik, information om nya regelverk med mera.

Medicinsk vetenskap

Karolinska Institutet ger ut denna tidskrift som tar upp aktuell forskning för intresserade personer. Det är en rikt illustrerad tidskrift och den har vanligen ett särskilt tema i varje nummer. Till exempel har man gett ut olika nummer med fokus på synestesi, trötthet och muskler. I tidskriften varvas reportage med intervjuer och notiser om den senaste forskningen.